Yibuti

Djibuti

Planta Desaladora Yibuti

República de Yibuti, África